Общи условия

Информация за общи условия

Общите условия за пазаруване по електронен път:1. Конфиденциалност на данните

КОРМОРАН - ООД гарантира конфиденциалност на личните данни на своите клиенти, декларирайки, че те няма да бъдат използвани за различни от предназначението си цели, а именно: установяване на контакт с клиента при уточняване подробности около поръчката и начините за нейната доставка и заплащане. Личните данни, предоставени от клиента, се използват от служителите на фирмата и за издаване на фактура и гаранция за закупения продукт.

2. Съгласие за покупка

Началото на търговските взаимоотношения между потребителя и КОРМОРАН - ООД започват при изпращането на поръчката от потребителя, а именно: след попълването на изискваните лични или фирмени данни, съгласяване с общите условия за покупко-продажба на стоки от   КОРМОРАН - ООД и натискане на бутона „изпрати“.

3. Стартиране на поръчка

Изпълнението на поръчката започва при запознаване с нея от страна на служител на фирмата. Ако поръчката е изпратена в неработен за фирмата ден или извън работно време, но в рамките на работната седмица, то изпълнението й ще започне съответно: в началото на следващата работна седмица или на следващия работен ден. При евентуална промяна на стойността на поръчаните стоки в периода между изпращането на поръчката и стартирането й, клиентът заплаща стоката на цената, на която я е поръчал.

4. Промяна или отказ от поръчка

Клиентът има правото да промени поръчката си или да се откаже от нея в рамките на един час в работен ден, считано от момента на изпращането й. При промяна на поръчката потребителят не се задължава със закупуването на стока на същата стойност, както и стока от същата марка. Ако е издадена фактура, същата се анулира или се издава кредитно известие. Приемо-предавателния протокол се унищожава. При метод за плащане с карта, сумата се възстановява с кредитна операция по сметката на картата.

5. Проследяване на пратка

КОРМОРАН - ООД се задължава да следи придвижването на стоките след предаването им на куриерската компания. Потребителят има право да бъде информиран за местоположението на пратката, както и оставащото време до доставката. В случай на забавяне на доставката по вина на куриерската компания КОРМОРАН - ООД се задължава да уведоми потребителят веднага щом бъде получен сигнал за забавяне от страна на куриерската компания. Всички пратки са застраховани върху цялата обявена стойност и в случай на загуба от страна на куриерската компания   КОРМОРАН - ООД се задължава да изпрати повторно пратка.

6. Получаване на пратка

Потребителят получава заявените стоки на посочения адрес за доставка, или от най-близкия офис на куриерската фирма. В момента на доставката потребителя получава стоките с прикрепена фактура и приемо-предавателен протокол.

7. Отказ от получаване на пратка

Потребителят има право да се откаже от договора и върне стоката в рамките на седем работни дни считани от момента на получаване на стоката, който е упоменат в документацията на куриерската компания, с която работи КОРМОРАН - ООД. Стоките не трябва да имат нарушен търговски вид: да не липсват опаковки, документация, да няма видими драскотини по повърхностите на стоката, да не липсват лицензационните стикери, както и компоненти от стоката. КОРМОРАН - ООД се задължава да възстанови на потребителя пълната покупна стойност на стоките не по-късно от 30 дни считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор съгласно ЗЗП Чл. 55. ал.6.

8. Рекламация

Рекламации относно закупени от КОРМОРАН - ООД  стоки се приемат ако те са направени своевременно, като фирмата се ангажира със записването им във съответния регистър според член 127 ал.2 от ЗЗП.

9. Защита на личните данни

Магазин КОРМОРАН - ООД се задължава да използва личните данни на клиентa единствено и само за целите, предвидени в Общите условия. Ако клиентът е обявил невярна информация това задължение се счита за невалидно. Магазин КОРМОРАН - ООД се задължава да не разкрива личните данни на клиента на трети лица, освен ако не е получил изрично разрешение от него за това, или информацията трябва да бъде предоставена на съответните власти по силата на българското законодателство. Магазин КОРМОРАН - ООД се задължава да използва личните данни, които ни предоставяте само за следните цели: Обработка на клиентска поръчка, статистически цели, за подобряване работата на магазина, администриране и обслужване съдържанието на магазина. Ако сте дали съгласието си, да бъдете уведомявани за нови продукти и промоции, които биха представлявали интерес за Вас, когато създавате клиентски профил ще Ви бъде дадена възможността да изразите съгласието си за получаване на информация от магазин КОРМОРАН - ООД чрез електронна поща. В случай, че не желаете да получавате каквато и да е обратна информация от магазин КОРМОРАН - ООД моля направете правилната отметка в определената за целта. Това е нашата политика за личните данни.